1.  Return to paradise

2.  You don´t have to be the sun

3.  Cornelia

4.  Testify

5.  See me beautiful

6.  Now

7.  You´re nearer

8.  My philosophy

9.  Here´s to life

10.I surrender

11.Que sera sera

12.What I need

LINDA
PETTERSSONLinda_Pettersson.html
A B O U TAbout.html
D I S C O G R A F IDiscografi.html
P R E S SPress.html
C A L E N D E RCalender.html
C O N T A C TContact.html

Remembering

LPB Prod. 2010

 

Linda Pettersson-voc

Krister Jonsson-git

Lars Ericsson-bass

Björn Höglund-perc

Linda Pettersson Bratt har en avslappnad precision i sin sång. Den präglas av lågmäld intensitet och en motståndslös närvaro, men den avspända attityden rymmer inget slarv och förmodligen inga tillfälligheter. Spontaniteten formar en egen perfektion och formstränghet, som ger musiken pregnans - och närhet.

Den fina föreningen av intuitiv förståelse och teknisk behärskning präglar också samspelet mellan Linda Pettersson Bratt och gitarristen Krister Jonsson. De samarbetade även på skivan Some really nice songs we really like för tre år sedan, men den här gången utvidgar de duoformatet med en rytmsektion. Fast den känns mer än hörs, och Krister Jonssons mjuka anslag (han är annars en av landets vildare gitarrister) ger musiken ytterligare djupverkan. Linda Pettersson Bratt blandar äldre standards med nyare material och även några originalsånger. Men allt bildar ett vackert flöde, där varje del speglar sin egen nödvändighet.

 

Magnus Eriksson , Lira.

BackDiscografi.html
L I S T E NListen.html